ΤΕΧΝΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ

Μελέτες, Συντηρήσεις, Αποκαταστάσεις
έργων τέχνης και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Μετρήσεις περιβαλλοντικών παραμέτρων
(υγρασίας, θερμοκρασίας, φωτισμού)

Μουσειολογικές μελέτες & διαμορφώσεις εκθεσιακών χώρων

   
 
Βιογραφικό έργων συντήρησις πολιτική ποιότητος επικοινωνία